Muista kotitalousvähennys

Muista kotitalousvähennys. Työmme on kotitalousvähennyskelpoista työtä. Hinnasta voit saada vähennettyä 50% (Vuonna 2016 45%)

Lue lisää kotitalousvähennyksestä. Tiedot verohallinnon internetsivuilta: http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys

Omavastuu 100 euroa ja enimmäismäärä 2400 euroa/henkilö

Omavastuu 100 euroa on kalenterivuosikohtainen. Voit siis maksaa useita eri kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä, ja omavastuu vähennetään vain kerran.

Lisätietoa miten lasketaan työn osuudesta kotitalousvähennyksen määrä

Esimerkki: Maksat yritykseltä saamasi 2 000 euron laskun siivoustyöstä (summassa on mukana vain työn osuus, ei esim. pesuaineita tai muita kuluja). Yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin.

Työn osuudesta on vähennyskelpoista 50 % eli 1 000 euroa (0,50 x 2 000 euroa). Omavastuun vähentämisen jälkeen kotitalousvähennykseksi jää 900 euroa (1 000 euroa – 100 euroa).

Puolisoiden kotitalousvähennys maksimissaan 4 800 euroa

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat vuonna 2019 saada yhteensä 4 800 euron vähennyksen. Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä verotuksessa pyytäneet.

Molemmilta puolisoilta vähennetään omavastuu. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.

Lisätietoa ja esimerkkejä kotitalousvähennyksen myöntämisestä puolisoiden välillä

Vähennys verosta

Kotitalousvähennys vähennetään ansio- ja pääomatulojen verosta. Useimmat muut vähennykset tehdään ansiotuloista, jolloin rahallinen vaikutus on vähäisempi. Jos verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen, vähennystä ei voi tehdä. Sitä ei voi siirtää seuraaville vuosille.

Maksuvuosi ratkaisee minä vuonna teet kotitalousvähennyksen

Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu. Jos esimerkiksi remontti ajoittuu vuoden vaihteeseen, on mahdollista hyödyntää kahtena vuotena kotitalousvähennys maksettujen laskujen mukaan. Omavastuuosuus vähennetään molempina vuosina.